جمع بندی صددرصد علوم و فنون

خرید دی وی دی جمع بندی صددرصد علوم و فنون جمع بندی صددرصد علوم و فنون ادبی پایۀ دهم از…

120،000 تومان

روش تست املاء پایه دهم

روش تست املاء پایه دهم جهت آمادگی دانش آموزان در کنکور سراسری و همچنین آزمونهای آزمایشی میباشد که توسط تیم مشاوره ای استاد حسین احمدی تهیه و ضبط شده است.

50،000 تومان

کتاب 300 تست قرابت معنایی مثبت دهم

کتاب 300 تست قرابت معنایی مثبت دهم با تدریس سیروس ستارنژاد ، استاد درس ادبیات موسسه کنکور آسان است دارای بانک تست قرابت معنایی میباشد

160،000 تومان