آموزش مثلثات دهم فصل دوم امیر حسین شاهانی

در این مقاله می خواهیم در رابطه با خرید دی وی دی آموزش مثلثات دهم فصل دوم امیر حسین شاهانی کنکور آسان است صحبت کنیم. بدون شک همه ی شما حداقل برای یک بار در هنگام گردش در کانال های تلویزیونی با آموزش های رسانه ای کنکور برخورد کرده اید، به احتمال زیاد فردی را در حال تدریس تجربی یا فیزیک دیده اید که با شور و انرژی مضاعف در حال تدریس بوده است و شما را جذب خود نموده.

حتی اگر فردی کنکوری نباشید نیز احتمالا برای چند دقیقه محو نحوه ی تدریس ایشان شده اید. اگر این اتفاق برای شما افتاده باشد باید بگوییم که این فرد کسی نیست جز مهندس شاهانی.

90،000 تومان