دی وی دی دینامیک امیر مسعودی کنکور آسان است
20%
تخفیف

تست زنی دینامیک فصل دوم فیزیک دوازدهم امیر مسعودی

مبحث دینامیک در فصل دوم از کتاب فیزیک پایه دوازدهم در رشته ی ریاضی تدریس می شود و سهم چشمگیری…

42
208،000 تومان