روش تست ویژگی‌های فیزیکی مواد فصل دوم
20%
تخفیف

روش تست ویژگی‌های فیزیکی مواد فصل دوم

مبحث دینامیک در فصل دوم از کتاب فیزیک پایه دوازدهم در روش تست ویژگی‌های فیزیکی مواد تدریس می شود و…

9
180،000 تومان