دی وی دی آموزش تابع
20%
تخفیف

آموزش تابع فصل 2 حسابان 11

در این مطب می خواهیم در رابطه با دی وی دی آموزش تابع صحبت کنیم. مبحث تابع از جمله مباحثی…

1
90،000 تومان 72،000 تومان
آموزش تابع
20%
تخفیف
3
70،000 تومان 56،000 تومان
دی وی دی جریان و مدار الکتریکی امیر مسعودی
20%
تخفیف
2
120،000 تومان 96،000 تومان
آموزش ساکن فصل 1 فیزیک 11 تجربی و ریاضی
20%
تخفیف

آموزش ساکن فصل 1 فیزیک 11 تجربی و ریاضی

در این مقاله میخواهیم در رابطه با دی وی دی ساکن امیر مسعودی صحبت کنیم. مبحث ساکن که در واقع…

2
220،000 تومان 176،000 تومان
آموزش نمائی و لگاریتم ریاضی 11 تجربی
20%
تخفیف

آموزش نمائی و لگاریتم فصل 5 ریاضی 11 تجربی

در این مقاله می خواهیم در رابطه با آموزش نمائی و لگاریتمفصل 5 ریاضی 11 تجربی صحبت کنیم. لگاریتم یکی…

10
100،000 تومان 80،000 تومان
آموزش نوسان و امواج فصل 3و4 فیزیک 12 تجربی
20%
تخفیف

آموزش نوسان و امواج فصل 3و4 فیزیک 12 تجربی

در این مطلب میخواهیم در رابطه با دی وی دی نوسان امیر مسعودی صحبت کنیم. مبحث نوسان در کنار مبحث…

0
120،000 تومان 96،000 تومان
دی وی دی نوسان امیر مسعودی
20%
تخفیف

آموزش نوسان و امواج فصل 3و4 فیزیک 12 ریاضی

در این مطلب میخواهیم در رابطه با دی وی دی نوسان امیر مسعودی صحبت کنیم. مبحث نوسان در کنار مبحث…

1
140،000 تومان 112،000 تومان
تست زنی استوکیومتری
20%
تخفیف
8
70،000 تومان 56،000 تومان
تست زنی اسید و باز
20%
تخفیف
5
120،000 تومان 96،000 تومان