سوالات چهار گزینه ای محتوایی شیمی دهم

بدون امتیاز 0 رای
210،000 تومان

سوالات چهار گزینه ای محتوایی شیمی دهم

سوالات چهار گزینه ای محتوایی شیمی دهم توسط مهندس عارف ربیعیان منتشر شده است.

مجموعه فوق دربرگیرنده تمامی فصلهای کتاب درسی میباشد و دانش آموزان و داوطلبان جهت آمادگی بیشتر در کنکور دو مرحله ای میتوانند از آن استفاده نمایند.

210،000 تومان