آموزش زبان فارسی دوازدهم آبان
20%
تخفیف

آموزش زبان فارسی دوازدهم آبان

مقدمه خرید دی وی دی آموزش زبان فارسی دوازدهم آبان استاد احمدی املا و واژگان دهم که شامل دستور زبان،…

0
96،000 تومان
آموزش فارسی هفتم استاد احمدی و آبان
20%
تخفیف

آموزش فارسی هفتم استاد احمدی و آبان

مقدمه خرید دی وی دی آموزش فارسی هفتم استاد احمدی و آبان استاد احمدی املا و واژگان دهم که شامل…

0
80،000 تومان
فارسی سال هشتم
20%
تخفیف

فارسی سال هشتم

مقدمه فارسی سال هشتم که شامل دستور زبان، زبان شناسی و نگارش می شود، تعداد 5 سوال را در کنکور…

0
100،000 تومان
فارسی نهم آبان
20%
تخفیف

فارسی نهم آبان

مقدمه فارسی نهم آبان که شامل دستور زبان، زبان شناسی و نگارش می شود، تعداد 5 سوال را در کنکور…

0
80،000 تومان
خرید دی وی دی زبان فارسی
20%
تخفیف

مهارت های نوشتاری هفتم

مقدمه خرید دی وی دی زبان فارسی که شامل دستور زبان، زبان شناسی و نگارش می شود، تعداد 5 سوال…

0
36،000 تومان
مهارتهای-نوشتاری-پایه-هشتم
20%
تخفیف

مهارتهای نوشتاری پایه هشتم

مقدمه مهارتهای نوشتاری که شامل دستور زبان، زبان شناسی و نگارش می شود، تعداد 5 سوال را در کنکور سراسری…

0
36،000 تومان
مهارتهای نوشتاری نهم آبان
20%
تخفیف

مهارتهای نوشتاری نهم آبان

مقدمه مهارتهای نوشتاری که شامل دستور زبان، زبان شناسی و نگارش می شود، تعداد 5 سوال را در کنکور سراسری…

0
72،000 تومان