دی وی دی القاء و مغناطیس امیر مسعودی
20%
تخفیف

آموزش مغناطیس و القاء فصل سوم ریاضی

در این مبحث می خواهیم درباره ی دی وی دی القاء و مغناطیس امیر مسعودی صحبت کنیم.دو مبحث مهم القا…

4
140،000 تومان