آموزش مغناطیس و القاء فصل سوم تجربی
20%
تخفیف

آموزش مغناطیس و القاء فصل سوم تجربی

در این مبحث می خواهیم درباره ی دی وی دی القاء و مغناطیس امیر مسعودی صحبت کنیم.دو مبحث مهم القا…

21
120،000 تومان
روش تست القاء 11 تجربی
20%
تخفیف
16
120،000 تومان
روش تست القاء فصل چهارم 11 ریاضی
20%
تخفیف

روش تست القاء فصل چهارم 11 ریاضی

ویژه رشته ریاضی فیزیک

6
92،000 تومان
روش تست مغناطیس فصل سوم 11 تجربی
20%
تخفیف
19
120،000 تومان
روش تست مغناطیس فصل سوم 11ریاضی
20%
تخفیف

روش تست مغناطیس فصل سوم 11ریاضی

در این مبحث می خواهیم درباره ی دی وی دیروش تست مغناطیس فصل سوم 11ریاضی امیر مسعودی صحبت کنیم.دو مبحث…

2
104،000 تومان