آموزش دما و گرما فصل چهارم
15%
تخفیف

آموزش دما و گرما فصل چهارم

مشترک رشته تجربی و ریاضی‌فیزیک

11
182،750 تومان
جمع بندی دما و گرما فصل 4 فیزیک 10
15%
تخفیف

جمع بندی دما و گرما فصل 4 فیزیک 10

در این مبحث میخواهیم درباره ی دی وی دی دما،گرما و قانون گازها امیر مسعودی صحبت کنیم. مبحث دما،گرما و…

2
93،500 تومان
دی وی دی دما،گرما و قانون گازها
15%
تخفیف

روش تست دما و گرما فصل چهارم

مشترک رشته تجربی و ریاضی‌فیزیک

6
165،750 تومان