آموزش عربی نهم استاد حسین احمدی

مقدمه وقتی صحبت از درس عربی می شود اکثر دانش آموزان را می بینیم که با بی میلی این درس…

105،000 تومان

تست زنی ترجمه عربی استاد احمدی

بدون امتیاز 0 رای
60،000 تومان

خرید دی وی دی ترجمه عربی استاد احمدی کنکور آسان است مقدمه وقتی صحبت از درس عربی می شود اکثر…

60،000 تومان

تست زنی درک مطلب عربی استاد احمدی کنکور آسان است    

خرید دی وی دی درک مطلب عربی استاد احمدی کنکور آسان است مقدمه اگر نگاهی به آمار کنکورهای سال های…

160،000 تومان

عربی صد در صد استاد حسین احمدی

بدون امتیاز 0 رای
150،000 تومان

مقدمه عربی صد در صد استاد احمدی یکی از مهم ترین دروس عمومی کنکور می باشد که اغلب دانش آموزان…

150،000 تومان

شيوۀ کتاب متن محوری است. انتظار می رود دانش آموز بتواند در پايان سال تحصيلی متون و عبارات سادۀعربی را در حّد ساختار خوانده شده درست بخواند و معنای آنها را بفهمد.دراين کتاب 223 واژۀ جديد به کار رفته؛اّما 597 واژۀعربی هفتم و هشتم نيز در آن تکرار شده اند؛ پس در حقيقت هدف اين کتاب، آموزش 819 واژۀ پر بسامد زبان عربی است که با احتساب جمع های مکّسر 860 واژه می شود.خرید دی وی دی عربی پایه نهم کنکور آسان است را با رتبه گردون تجربه کنید.
از آنجا که دانش آموز پايۀ نهم در پايه های هفتم و هشتم کلمات بسياری را آموخته و تاحدودی با ساختار زبان عربی آشنا شده؛ لذا متن های اين کتاب کمی طولانی تر از کتاب های قبلی شده است.
عربی پايۀ نهم در ده درس تنظیم شده است.
اين کتاب همچون دو کتاب عربی پايۀ هفتم و هشتم متن محور است و بر ترجمه و درک و فهم و واژه شناسی تأکيد می شود.
ساختار آموزشی کتاب، افزون بر يادآوری مفاهيم دو کتاب پيشين، فعل های امر و نهی، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی، وزن و ريشۀ کلمات و ساعت شماری است. هدف در آموزش فعل، تنها شناخت انواع فعل است.

انتشارات گیلنا جهت سهولت دانش آموزان مقطع نهم تحصیلی در یادگیری هر چه آسانتر درس عربی، اقدام به تولید چندین محصول ارزنده نموده است. محصولاتی که موسسه کنکور آسان برای دانش آموزان در نظر گرفته شامل مجموعه هایی جهت یادگیری قواعد، یادگیری آسان معانی واژگان، روش تست زنی درس عربی و ترجمه دروس میباشد.
پیشنهاد رتبه گردون استفاده همزمان و موازی تمامی این محصولات با یکدیگر میباشد. هرچند بصورت جداگانه و گزینشی و بنا بر ضعفهای دانش آموز، امکان تهیه موردی محصولات (خرید دی وی دی عربی پایه نهم کنکور آسان است ) نیز مقدور میباشد.