علوم تجربی نهم شیخی

مجموعه ای که موسسه کنکور آسان است برای دانش آموزان پایه نهم در نظر گرفته است، آموزش جامع علوم، تدریس…

45،000 تومان

علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیتهای خلقت و کشف فعل خداوند تعریف شده است. درس علوم به آسانی میتواند بین چهار عرصۀ خود، خلق، خلقت و خالق متعال ارتباطی منسجم، منطقی و معنادار به وجود آورد. شناخت و استفادۀ مسئولانه از طبیعت به مثابه بخشی از آفرینش الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملّی و جهانی از ضرورتهای علوم تجربی است. به همین دلیل باید همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفکر، آگاهی، توانایی، ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم مفید، سودمند و هدفدار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکر و خلاق پرورش دهد در سازماندهی محتوا و آموزش مورد توجه قرار گیرد. جهت خرید دی وی دی آموزشی علوم پایه نهم میتوانید بصورت آنلاین اقدان نمایید.
به جهت اهمیت این درس در ارزشیابی و کارنامه هدایت تحصیلی و همچنین معرفی رشته تحصیلی برای ادامه تحصیل در پایه دهم توسط اداره آموزش و پرورش ، موسسه کنکور آسان است بر آن شد تا اقدام به تولید محصولات آموزشی مرتبط با درس علوم تجربی نماید.

کتاب علوم تجربی پایه نهم در یازده فصل نگاشته شده است.


خرید سی دی کنکور آسان است

خرید علوم نهم کنکور آسان است
خرید سی دی آموزشی علوم پایه نهم
قیمت سی دی آموزشی علوم پایه نهم
سایت خرید دی وی دی آموزشی علوم پایه نهم