مهارتهای نوشتاری نهم آبان

مقدمه مهارتهای نوشتاری که شامل دستور زبان، زبان شناسی و نگارش می شود، تعداد 5 سوال را در کنکور سراسری…

90،000 تومان

رویکرد خاص برنامۀ فارسي آموزی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت مهارتهای زبانی و فرا زبانی، تأکید دارد و ادامۀ منطقی کتابهای فارسی دورۀ ابتدایی و پایه های هفتم و هشتم است. رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فعالیت بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراین، طّراحی و به کارگیری شیوه های آموزشی متنّوع و روشهای همیاری و گفت و گو توصیه ميشود. خرید دی وی دی آموزشی فارسی پایه نهم را با رتبه گردون تجربه کنید.
موسسه کنکور آسان است در جهت اهمیت این درس، چندین منبع آموزشی را تدریس کرده که برای هر طیف دانش آموزی و هر سطح علمی قابل استفاده میباشد.

کتاب فارسی سال نهم در دو قسمت مهارت‌های ادبی و زبانی به آموزش و تقویت دانش زبان فارسی میپردازد و با کتاب‌های فارسی پایه هفتم و هشتم همپوشانی دارد. در بخش ادبی کتاب با واژگان و اشعار جدید و زیباتری از زبان مادریمان آشنا میشویم.
مجموعه ای که موسسه کنکور آسان است جهت آموزش بخش ادبی این درس در نظر گرفته ، توسط جناب آبان در هشت حلقه تدریس شده است . در این مجموعه ضمن رفع نیاز دانش اموزان عزیز ، تکنیک هایی جهت تسهیل یادگیری مهارت ادبی ، آموزش داده میشود.


خرید سی دی کنکور آسان است
خرید سی دی آموزشی فارسی پایه نهم
قیمت سی دی آموزشی فارسی پایه نهم
سایت خرید دی وی دی آموزشی فارسی پایه نهم