آموزش زبان انگلیسی نهم محبوبی

این مجموعه در دو قسمت که هر قسمت شامل سه درس میباشد؛ توسط جناب محبوبی تدریس شده است. مجموعه زبان…

170،000 تومان

زبان انگلیسی نهم محجوبی

مجموعه آموزش جامع و کاربردی زبان سال نهم را جناب محجوبی در ۹ حلقه دی وی دی تدریس کرده اند.…

135،000 تومان

در سال نهم تحصیلی در درس زبان انگلیسی، کتاب Prospect 3 که مشتمل بر شش درس میباشد، تالیف شده است. در این کتاب همچون پایه های گذشته، در هر درس با یک مضمون جدید آشنا میشوید.خرید دی وی دی زبان پایه نهم کنکور آسان است را با رتبه گردون تجربه کنید.

در كتاب حاضر، آموزش لحن بیان جملات (Intonation) مورد توجه قرار گرفته است و بخش Language Melody به كتاب افزوده شده است. در این بخش دانش آموزان با لحن بیان جملات پركاربرد زبان انگلیسی به طوركلی و اجمالی آشنا میشوند. همچنین در کتاب Prospect 3، بخش مستقلی برای آموزش دستور زبان اختصاص یافته است كه در هر درس به آموزش یک نكته دستوری (Grammatical) اصلی و یک نكته آموزشی جنبی در قالب بخش See also میپردازد. نكات دستوری انتخاب شده برای بخش دستور زبان (Grammar) از بین پر بسامدترین ساختارهای زبان انگلیسی انتخاب شده كه در عین حال تـمامی این نكات
به صورت ضمنی در كتابهای پایه هفتم و هشتم مورد استفاده قرار گرفته و برای دانش آموزان آشنا میباشند. شیوه آموزش دستور زبان در این كتاب منطبق با فضا و اهداف رویكرد ارتباطی تنظیم شده است.

موسسه کنکور آسان است به جهت اهمیت درس زبان انگلیسی اقدام به تدریس چندین مجموعه آموزشی و روش تست زنی برای دانش آموزان عزیز نموده است.
پیشنهاد رتبه گردون به شما خرید دی وی دی زبان پایه نهم کنکور آسان است میباشد.

جهت تهیه منابع میتوانید بصورت آنلاین از سایت ، سفارش خود را ثبت نمایید و در اسرع وقت منابع را دریافت نمایید.