دی وی دی دینامیک امیر مسعودی
20%
تخفیف

تست زنی دینامیک فصل دوم فیزیک دوازدهم

مبحث دینامیک در فصل دوم از کتاب فیزیک پایه دوازدهم در رشته ی ریاضی تدریس می شود و سهم چشمگیری…

28
208،000 تومان