توانهای گویا دهم فصل سوم امیرحسین شاهانی

توان های گویا یکی از مباحثی ست که در فصل سوم ریاضی 1 پایه ی دهم تدریس می شود و جزو مباحث و سرفصل های کنکور سراسری در رشته های ریاضی و تجربی  می باشد.

توان های گویا و عبارت های جبری که در واقع عنوان یکی از فصول این کتاب است دارای 4 درس تحت عناوین ریشه و توان، ریشه n م، توان های گویا و عبارت های جبری می باشد.

165،000 تومان