دی وی دی زیست دهم 77
20%
تخفیف

آموزش جامع زیست دهم امیری

درس زیست شناسی به عنوان مهم ترین درس در رشته ی تجربی در کنکور سراسری دارای ضریب 12 می باشد.…

0
120،000 تومان 96،000 تومان
دی وی دی زیست دهم 66
20%
تخفیف

آموزش جامع زیست دهم پازوکی

درس زیست شناسی به عنوان مهم ترین درس در رشته ی تجربی در کنکور سراسری دارای ضریب 12 می باشد.…

0
200،000 تومان 160،000 تومان
دی وی دی زیست دهم 22
20%
تخفیف

آموزش جامع زیست دهم دادگستری

درس زیست شناسی به عنوان مهم ترین درس در رشته ی تجربی در کنکور سراسری دارای ضریب 12 می باشد.…

1
135،000 تومان 108،000 تومان
دی وی دی زیست دهم 11
20%
تخفیف

آموزش جامع زیست دهم شیخی

درس زیست شناسی به عنوان مهم ترین درس در رشته ی تجربی در کنکور سراسری دارای ضریب 12 می باشد.…

0
145،000 تومان 116،000 تومان
دی وی دی زیست دهم 44
20%
تخفیف

آموزش جامع زیست دهم فصل 1و2 حسینی‌نیا

درس زیست شناسی به عنوان مهم ترین درس در رشته ی تجربی در کنکور سراسری دارای ضریب 12 می باشد.…

0
120،000 تومان 96،000 تومان
دی وی دی زیست دهم 55
20%
تخفیف

آموزش جامع زیست دهم فصل 3تا5 حسینی‌نیا

درس زیست شناسی به عنوان مهم ترین درس در رشته ی تجربی در کنکور سراسری دارای ضریب 12 می باشد.…

0
135،000 تومان 108،000 تومان
قیمت دی وی دی زیست دهم کنکور آسان است 43
20%
تخفیف

آموزش جامع زیست دهم فصل 6و7 حسینی‌نیا

کتاب زیست‌شناسی سال دهم مشتمل بر هفت فصل میباشد که دکتر حسینی‌نیا تصمیم گرفته‌اند برای آموزش بهتر این کتاب را…

0
75،000 تومان 60،000 تومان
دی وی دی زیست یازدهم کنکور 66
20%
تخفیف

آموزش زیست یازدهم پازوکی

در پایه یازدهم با درس زیستی روبرو می شوید که به مراتب سنگین تر از پایه دهم می باشد بنابراین…

0
320،000 تومان 256،000 تومان
دی وی دی زیست یازدهم کنکور آسان است
20%
تخفیف

آموزش زیست یازدهم حسینی نیا

در پایه یازدهم با درس زیستی روبرو می شوید که به مراتب سنگین تر از پایه دهم می باشد بنابراین…

0
100،000 تومان 80،000 تومان