آموزش جامع زیست دهم امیری

درس زیست شناسی به عنوان مهم ترین درس در رشته ی تجربی در کنکور سراسری دارای ضریب 12 می باشد.…

310،000 تومان

آموزش جامع زیست دهم دادگستری

درس زیست شناسی به عنوان مهم ترین درس در رشته ی تجربی در کنکور سراسری دارای ضریب 12 می باشد.…

135،000 تومان

جمع بندی زیست دهم پازوکی

“دی وی دی زیست دهم کنکور آسان است “ خرید دی وی دی زیست دهم کنکور آسان است مقدمه درس…

100،000 تومان

خلاقیت زیست گیاهی دهم حسینی نیا

درس زیست شناسی به عنوان مهم ترین درس در رشته ی تجربی در کنکور سراسری دارای ضریب 12 می باشد.…

100،000 تومان

خلاقیت قید‌نامه زیست دهم شیخی

با تغییر سبک برگزاری کنکور سراسری و توجه عمده به قید‌های خط به خط و مفهومی در سال‌های اخیر ،مجموعه‌ی…

100،000 تومان

روش تست زیست دهم شیخی

سهم کتاب زیست‌شناسی دهم از 50 تست کنکور تجربی، حدود 17 تست میباشد. این تعداد تست هم بصورت مستقیم و…

200،000 تومان

همایش زیست دهم شیخی

“دی وی دی زیست دهم کنکور آسان است “ خرید دی وی دی زیست دهم کنکور آسان است مقدمه درس…

150،000 تومان