آموزش مغناطیس و القاء فصل سوم تجربی
20%
تخفیف

آموزش مغناطیس و القاء فصل سوم تجربی

در این مبحث می خواهیم درباره ی دی وی دی القاء و مغناطیس امیر مسعودی صحبت کنیم.دو مبحث مهم القا…

10
75،000 تومان 60،000 تومان
دی وی دی القاء و مغناطیس امیر مسعودی
20%
تخفیف

آموزش مغناطیس و القاء فصل سوم ریاضی

در این مبحث می خواهیم درباره ی دی وی دی القاء و مغناطیس امیر مسعودی صحبت کنیم.دو مبحث مهم القا…

1
90،000 تومان 72،000 تومان
روش تست القاء 11 تجربی
20%
تخفیف
9
115،000 تومان 92،000 تومان
روش تست القاء فصل چهارم 11 ریاضی
20%
تخفیف

روش تست القاء فصل چهارم 11 ریاضی

ویژه رشته ریاضی فیزیک

0
115،000 تومان 92،000 تومان
روش تست مغناطیس فصل سوم 11 تجربی
20%
تخفیف
8
110،000 تومان 88،000 تومان
روش تست مغناطیس فصل سوم 11ریاضی
20%
تخفیف

روش تست مغناطیس فصل سوم 11ریاضی

در این مبحث می خواهیم درباره ی دی وی دیروش تست مغناطیس فصل سوم 11ریاضی امیر مسعودی صحبت کنیم.دو مبحث…

0
130،000 تومان 104،000 تومان