دی وی دی دینامیک امیر مسعودی کنکور آسان است
20%
تخفیف

تست زنی دینامیک فصل دوم فیزیک دوازدهم امیر مسعودی

مبحث دینامیک در فصل دوم از کتاب فیزیک پایه دوازدهم در رشته ی ریاضی تدریس می شود و سهم چشمگیری…

36
208،000 تومان
روش تست ویژگی‌های فیزیکی مواد فصل دوم
20%
تخفیف

روش تست ویژگی‌های فیزیکی مواد فصل دوم

مبحث دینامیک در فصل دوم از کتاب فیزیک پایه دوازدهم در روش تست ویژگی‌های فیزیکی مواد تدریس می شود و…

13
180،000 تومان