آموزش تابع فصل 2 حسابان 11

در این مطب می خواهیم در رابطه با دی وی دی آموزش تابع صحبت کنیم. مبحث تابع از جمله مباحثی…

225،000 تومان
175،000 تومان

تست زنی تابع فصل 2 حسابان 11

در این مطب می خواهیم در رابطه با دی وی دی تست زنی تابع صحبت کنیم. مبحث تابع از جمله…

200،000 تومان

تست زنی تابع فصل 3 ریاضی 11 تجربی

در این مطب می خواهیم در رابطه با دی وی دی تست زنی تابع صحبت کنیم. مبحث تابع از جمله…

175،000 تومان

تست زنی تابع فصل اول حسابان دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
75،000 تومان

در این مطب می خواهیم در رابطه با دی وی دی تست زنی تابع صحبت کنیم. مبحث تابع از جمله…

75،000 تومان

تست زنی تابع فصل اول ریاضی 12 تجربی

در این مطب می خواهیم در رابطه با دی وی دی تست زنی تابع صحبت کنیم. مبحث تابع از جمله…

100،000 تومان

تست زنی جامع تابع تجربی ویژه 3 پایه

بدون امتیاز 0 رای
350،000 تومان

خرید دی وی دی دی وی دی تست زنی جامع تابع تجربی کنکور آسان است را میتوانید از مجموعه رتبه گردون تهیه فرماید با ما تماس بگیرید

350،000 تومان

تست زنی جامع تابع هر سه سال رشته ریاضی

در این مطب می خواهیم در رابطه با دی وی دی تست زنی جامع تابع صحبت کنیم. مبحث تابع از…

200،000 تومان

توانهای گویا دهم فصل سوم امیرحسین شاهانی

توان های گویا یکی از مباحثی ست که در فصل سوم ریاضی 1 پایه ی دهم تدریس می شود و جزو مباحث و سرفصل های کنکور سراسری در رشته های ریاضی و تجربی  می باشد.

توان های گویا و عبارت های جبری که در واقع عنوان یکی از فصول این کتاب است دارای 4 درس تحت عناوین ریشه و توان، ریشه n م، توان های گویا و عبارت های جبری می باشد.

165،000 تومان