آموزش مثلثات دهم فصل دوم امیر حسین شاهانی

در این مقاله می خواهیم در رابطه با خرید دی وی دی آموزش مثلثات دهم فصل دوم امیر حسین شاهانی کنکور آسان است صحبت کنیم. بدون شک همه ی شما حداقل برای یک بار در هنگام گردش در کانال های تلویزیونی با آموزش های رسانه ای کنکور برخورد کرده اید، به احتمال زیاد فردی را در حال تدریس تجربی یا فیزیک دیده اید که با شور و انرژی مضاعف در حال تدریس بوده است و شما را جذب خود نموده.

حتی اگر فردی کنکوری نباشید نیز احتمالا برای چند دقیقه محو نحوه ی تدریس ایشان شده اید. اگر این اتفاق برای شما افتاده باشد باید بگوییم که این فرد کسی نیست جز مهندس شاهانی.

90،000 تومان

تست زنی مثلثات فصل 4 ریاضی 11 تجربی

در این مقاله می خواهیم در رابطه با خرید دی وی دی تست زنی مثلثات فصل 4 ریاضی تجربی کنکور…

200،000 تومان

روش تست مثلثات دهم فصل دوم امیر مسعودی

بدون امتیاز 0 رای
125،000 تومان

در این مقاله می خواهیم در رابطه با خرید دی وی دی روش تست مثلثات دهم فصل دوم امیر مسعودی تجربی کنکور آسان است صحبت کنیم. بدون شک همه ی شما حداقل برای یک بار در هنگام گردش در کانال های تلویزیونی با آموزش های رسانه ای کنکور برخورد کرده اید، به احتمال زیاد فردی را در حال تدریس تجربی یا فیزیک دیده اید که با شور و انرژی مضاعف در حال تدریس بوده است و شما را جذب خود نموده.

حتی اگر فردی کنکوری نباشید نیز احتمالا برای چند دقیقه محو نحوه ی تدریس ایشان شده اید. اگر این اتفاق برای شما افتاده باشد باید بگوییم که این فرد کسی نیست جز مهندس امیر مسعودی.

125،000 تومان