تست زنی هندسه اقلیدسی فصل 2 ریاضی 11
20%
تخفیف

تست زنی هندسه اقلیدسی فصل 2 ریاضی 11

توجه: مبلغ 20 هزار تومان بابت جزوه چاپی میباشد. نکته : این مجموعه قابل استفاده برای هر دو رشته تجربی…

20
160،000 تومان
هندسه یازدهم کنکور آسان است
20%
تخفیف

هندسه یازدهم کنکور آسان است

دی وی دی هندسه یازدهم کنکور آسان است   در دی وی دی هندسه یازدهم کنکور آسان است تمامی مفاهیم…

2
160،000 تومان